om mig

Musik har været en del af mit liv så længe jeg kan huske tilbage. Jeg starter med at spille harmonika som 4-årig og musikken bliver fra et tidligt tidspunkt en legekammerat som giver adgang til et rigt univers med fantasi, idérigdom og kreativitet. Jeg har herigennem tilegnet mig stærke legende, improvisatoriske og kommunikative kompetencer, foruden kompetencer ud i gennemslagskraft og tydelighed i min kommunikation med andre mennesker.

Mit arbejde er præget af en stærk interesse for menneskers proces og udvikling samt læring indenfor psykisk vækst og velvære. Jeg brænder for det nære arbejde med mennesker, hvad enten det handler om samvær og nærvær i et ordløst rum eller at være med til at rykke ved låste forestillinger og at bidrage til at skabe nye perspektiver og handlemuligheder. Min tilgang til mennesker kendetegnes ved en nysgerrig imødekommenhed, ro og empati, som fagligt understøttes af en forståelse af at mennesker udvikles i relationer og interaktion. 

Jeg bliver uddannet som musikterapeut fra Aalborg Universitet i 2008 og har siden da specialiseret mig indenfor det neurologiske og specialpædagogiske område. Du kan se mit CV her (BLIVER SNAREST TILGÆNGELIG).

Supervision

Jeg er medlem af neuronetværket på Aalborg Universitet for musikterapeuter, som arbejder indenfor det neurologiske felt. I dette professionelle refleksion- og diskussions forum, udveksles den nyeste viden om neurologisk musikterapi forskning og behandling af mennesker med hjerneskader og udvikling af kliniske metoder. I dette forum modtager jeg supervision. 

I min dagligdag har jeg et tæt samarbejde med musikterapeut Maja Frommelt, som ligeledes er specialiseret indenfor det neurologiske område. Vi udveklser supervision efter behov og minimum 1. gang om måneden.