Hvad er musikterapi?

Musikkens Terapi

Musikterapi

Hvad er musikterapi? Det er en videnskabelig baseret behandlingsform, hvor udgangspunktet er musikkens evne til at skabe kontakt, kommunikation og relation. Musikterapeuter bliver uddannet på Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation.

Overordnet er målet for musikterapi at skabe afklaring, nye fortællinger og nye handlemuligheder. Det konkrete mål for terapien fastlægges i samarbejde med den enkelte klient og de håb, behov og udfordringer, som er til stede. I tilfælde, hvor klienten ikke har mulighed for på egen hånd at fastlægge mål for terapien, defineres disse af musikterapeuten evt. i samarbejde med pårørende og/eller personale.

I musikterapi kan kognitive, fysiske, sproglige og sociale funktioner trænes. Fra Aalborg Universitet er jeg især uddannet til at varetage musikterapi med fokus på psykoterapeutiske mål, hvor musikken bruges til at udvikle relationelle kompetencer. Jeg bruger desuden musik som en rekreativ og ressourceorienteret aktivitet, hvor musik skaber rammen for, at menneskers styrkesider træder frem.

Ved mennesker med et fungerende talesprog bruges musikken til at udvide og udforske den personlige fortælling, til at skabe øget kontakt og for at give fordybelse. Er man skadet på sprogfunktionen, er musikken en måde at kunne udtrykke sig selv og være i tydelig kontakt og udveksling med andre. I musikken er det muligt at gøre sig forståelig uden ord.

Musikalske færdigheder er ikke nødvendige, men det er en fordel at være glad for musik.

Musikterapi er en videnskabelig baseret behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation mellem mennesker.

- Maria Gjerulff Schmidt